varthabharthi

ಝಲಕ್

ಪರಿಚಯ

ವಾರ್ತಾ ಭಾರತಿ : 9 Nov, 2017
-ಮಗು

‘‘ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎಲ್ಲೋ ನೋಡಿದಂತಿದೆ...’’
‘‘ಹೌದೇ...ನೋಡಿರಬಹುದು...’’
‘‘ಎಲ್ಲಿ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ....’’
‘‘ಅದು ಗೊತ್ತಾಗುವುದೂ ಬೇಡ. ಅದು ಗೊತ್ತಾಗದಿರುವರೆಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮಾಳಗೆ ಹೀಗೆ ಕಾಡುತ್ತಾ ಇರುತ್ತೇನೆ....’’.

 

 

Comments (Click here to Expand)

ಇನ್ನಷ್ಟು ಝಲಕ್ ಸುದ್ದಿಗಳು