varthabharthi

ಝಲಕ್

ದುಬಾರಿ

ವಾರ್ತಾ ಭಾರತಿ : 9 Dec, 2017
ಮಗು

‘‘ಗುರುಗಳೇ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ದುಂದು ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಬಾರದ ಅತಿ ದುಬಾರಿ ವಿಷಯ ಯಾವುದು?’’ ಶಿಷ್ಯ ಕೇಳಿದ.

‘‘ಸಮಯ’’ ಸಂತ ಹೇಳಿದ.
‘‘ಬಳಿಕ...’’
‘‘ನೀರು’’
‘‘ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಬಳಸಬಹುದಾದ ದುಬಾರಿ ವಸ್ತು?’’
‘‘ಬೆಳಕು’’
-

 

Comments (Click here to Expand)

ಇನ್ನಷ್ಟು ಝಲಕ್ ಸುದ್ದಿಗಳು