varthabharthi

ಶತಾಯುಷಿ ರೈಲು..!

ದಿಲ್ಲಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರೈಲು ಮ್ಯೂಝಿಯಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಿಡಲಾಗಿರುವ 108 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾದ ಪಟಿಯಾಲಾ ಮಾನೊರೈಲು. ಇದು ಪ್ರತೀ ಗುರುವಾರ ವೀಕ್ಷಕರ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

stdClass Object ( [images] => Array ( [0] => stdClass Object ( [title] => [share_url] => http://www.varthabharati.in/gallery/113459 [image] => http://www.varthabharati.in/sites/default/files/styles/large/public/images/articles/2018/01/11/2018_1%24img11_Jan_2018_PTI1_11_2018_000121B.jpg?itok=rC0KiDci [image_large] => http://www.varthabharati.in/sites/default/files/styles/large/public/images/articles/2018/01/11/2018_1%24img11_Jan_2018_PTI1_11_2018_000121B.jpg?itok=rC0KiDci [image_small] => http://www.varthabharati.in/sites/default/files/styles/mobile_hp_thumb/public/images/articles/2018/01/11/2018_1%24img11_Jan_2018_PTI1_11_2018_000121B.jpg?itok=swpUpEHK ) [1] => stdClass Object ( [title] => [share_url] => http://www.varthabharati.in/gallery/113459 [image] => http://www.varthabharati.in/sites/default/files/styles/large/public/images/articles/2018/01/11/2018_1%24img11_Jan_2018_PTI1_11_2018_000122B.jpg?itok=I61q8J7A [image_large] => http://www.varthabharati.in/sites/default/files/styles/large/public/images/articles/2018/01/11/2018_1%24img11_Jan_2018_PTI1_11_2018_000122B.jpg?itok=I61q8J7A [image_small] => http://www.varthabharati.in/sites/default/files/styles/mobile_hp_thumb/public/images/articles/2018/01/11/2018_1%24img11_Jan_2018_PTI1_11_2018_000122B.jpg?itok=TePDOukk ) [2] => stdClass Object ( [title] => [share_url] => http://www.varthabharati.in/gallery/113459 [image] => http://www.varthabharati.in/sites/default/files/styles/large/public/images/articles/2018/01/11/2018_1%24img11_Jan_2018_PTI1_11_2018_000123B.jpg?itok=ym1AIcke [image_large] => http://www.varthabharati.in/sites/default/files/styles/large/public/images/articles/2018/01/11/2018_1%24img11_Jan_2018_PTI1_11_2018_000123B.jpg?itok=ym1AIcke [image_small] => http://www.varthabharati.in/sites/default/files/styles/mobile_hp_thumb/public/images/articles/2018/01/11/2018_1%24img11_Jan_2018_PTI1_11_2018_000123B.jpg?itok=yReVmj8i ) [3] => stdClass Object ( [title] => [share_url] => http://www.varthabharati.in/gallery/113459 [image] => http://www.varthabharati.in/sites/default/files/styles/large/public/images/articles/2018/01/11/2018_1%24img11_Jan_2018_PTI1_11_2018_000124B.jpg?itok=FxSs7wjf [image_large] => http://www.varthabharati.in/sites/default/files/styles/large/public/images/articles/2018/01/11/2018_1%24img11_Jan_2018_PTI1_11_2018_000124B.jpg?itok=FxSs7wjf [image_small] => http://www.varthabharati.in/sites/default/files/styles/mobile_hp_thumb/public/images/articles/2018/01/11/2018_1%24img11_Jan_2018_PTI1_11_2018_000124B.jpg?itok=j24eJ9fv ) [4] => stdClass Object ( [title] => [share_url] => http://www.varthabharati.in/gallery/113459 [image] => http://www.varthabharati.in/sites/default/files/styles/large/public/images/articles/2018/01/11/2018_1%24img11_Jan_2018_PTI1_11_2018_000125B.jpg?itok=VEg2zXZH [image_large] => http://www.varthabharati.in/sites/default/files/styles/large/public/images/articles/2018/01/11/2018_1%24img11_Jan_2018_PTI1_11_2018_000125B.jpg?itok=VEg2zXZH [image_small] => http://www.varthabharati.in/sites/default/files/styles/mobile_hp_thumb/public/images/articles/2018/01/11/2018_1%24img11_Jan_2018_PTI1_11_2018_000125B.jpg?itok=qEtdaymF ) ) [description] =>

ದಿಲ್ಲಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರೈಲು ಮ್ಯೂಝಿಯಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಿಡಲಾಗಿರುವ 108 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾದ ಪಟಿಯಾಲಾ ಮಾನೊರೈಲು. ಇದು ಪ್ರತೀ ಗುರುವಾರ ವೀಕ್ಷಕರ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

[title] => ಶತಾಯುಷಿ ರೈಲು..! [album_id] => 113459 )
Comments (Click here to Expand)