varthabharthi

ವಿಶ್ವ ಮಹಿಳಾ ದಿನ...

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರು ವಿಶ್ವ ಮಹಿಳಾ ದಿನ(ಮಾರ್ಚ್ 8)ವಾದ ಶುಕ್ರವಾರ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿದ್ದು ಹೀಗೆ...

Comments (Click here to Expand)