varthabharthi

ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಸರಣಿ ಸ್ಫೋಟಕ್ಕೆ ಖಂಡನೆ: ಚರ್ಚ್ ಎದುರು ಶಾಂತಿ-ಏಕತೆಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸಿದ ಮಂಗಳೂರಿನ ಮುಸ್ಲಿಮರು

ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಸರಣಿ ಸ್ಫೋಟಕ್ಕೆ ಖಂಡನೆ: ಚರ್ಚ್ ಎದುರು ಶಾಂತಿ-ಏಕತೆಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸಿದ ಮಂಗಳೂರಿನ ಮುಸ್ಲಿಮರು

Comments (Click here to Expand)