varthabharthi


ತಿಳಿ ವಿಜ್ಞಾನ

ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನೂ ಮೀರಿದ ಧ್ವನಿ ತರಂಗ

ವಾರ್ತಾ ಭಾರತಿ : 9 Jan, 2022
ಆರ್.ಬಿ.ಗುರುಬಸವರಾಜ

ಬೆಳಕು ಚಲಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಧ್ವನಿಯು ಚಲಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೀವು ಊಹಿಸಬಲ್ಲಿರಾ? ‘ಸಿಟಿ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಹಾಂಗ್‌ಕಾಂಗ್’ನಲ್ಲಿನ ಸಂಶೋಧನಾ ತಂಡವು ಹೊಸ ರೀತಿಯ ಧ್ವನಿ ತರಂಗವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ. ವಾಯುಗಾಮಿ ಧ್ವನಿ ತರಂಗವು ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಕಂಪಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬೆಳಕಿನಂತೆ ಸ್ಪಿನ್ ಮತ್ತು ಕಕ್ಷೀಯ ಕೋನೀಯ ಆವೇಗವನ್ನು ಒಯ್ಯುತ್ತದೆ. ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಧ್ವನಿ ತರಂಗದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಹಿಂದಿನ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಛಿದ್ರಗೊಳಿಸಿದವು, ಅಕೌಸ್ಟಿಕ್ ಸಂವಹನಗಳು, ಅಕೌಸ್ಟಿಕ್ ಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಇಮೇಜಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ನವೀನ ಅನ್ವಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತದೆ.

ಸಿಟಿ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾದ ಡಾ. ವಾಂಗ್ ಶುಬೊ ಅವರು ಧ್ವನಿ ಕುರಿತ ಹೊಸ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಹಾಂಗ್‌ಕಾಂಗ್ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸ್ಟ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ (HKBU) ಮತ್ತು ಹಾಂಗ್‌ಕಾಂಗ್ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ (HKUST)ಯ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಈ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಇದು ‘ನೇಚರ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ಸ್’ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಧ್ವನಿಯ ‘‘ಸ್ಪಿನ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ಸ್’’ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ.

ಧ್ವನಿ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತವು ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಸಂವೇದನಾ ಅನುಭವದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ಬಣ್ಣವನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಮಾನವರಿಗೆ ಕಣ್ಣುಗಳಿರುವಂತೆ, ನಾವು ಶಬ್ದವನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಕಿವಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ಧ್ವನಿಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ನಡವಳಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ, ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳ ಕುರಿತು ಯೋಚಿಸಲು ನಾವು ವಿರಳವಾಗಿ ಸಮಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಧ್ವನಿ, ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಶ್ರವಣದ ತಿಳುವಳಿಕೆಗೆ ಆಧಾರವೆಂದರೆ ಅಲೆಗಳ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ. ಶಬ್ದವು ಕಂಪಿಸುವ ವಸ್ತುಗಳ ಮೂಲಕ ರಚಿಸಲಾದ ತರಂಗವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಹರಡುತ್ತದೆ. ನಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಧ್ವನಿ ತರಂಗಗಳ ಸ್ವರೂಪ, ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ನಡವಳಿಕೆಗಳ ಪರಿಚಯವಿದೆ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತದ ತಿಳುವಳಿಕೆಗೆ ಮೂಲ ತರಂಗ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಧ್ವನಿ ತರಂಗಗಳಿಗೆ ಐದು ಮುಖ್ಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಿವೆ. ತರಂಗಾಂತರ, ವೈಶಾಲ್ಯ, ಆವರ್ತನ, ಸಮಯ ಮತ್ತು ವೇಗ. ಧ್ವನಿ ತರಂಗದ ತರಂಗಾಂತರವು ಅದು ಪುನರಾವರ್ತನೆಯಾಗುವ ಮೊದಲು ಅಲೆಯು ಚಲಿಸುವ ದೂರವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ತರಂಗಾಂತರವು ರೇಖಾಂಶದ ತರಂಗವಾಗಿದ್ದು ಅದು ಧ್ವನಿ ತರಂಗದ ಸಂಕೋಚನಗಳು ಮತ್ತು ಅಪರೂಪದ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ತರಂಗದ ವೈಶಾಲ್ಯವು ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುವಾಗ ಧ್ವನಿ ತರಂಗದಿಂದ ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾದ ಕಣಗಳ ಗರಿಷ್ಠ ಸ್ಥಳಾಂತರವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತದೆ.

ದೊಡ್ಡ ವೈಶಾಲ್ಯವು ದೊಡ್ಡ ಧ್ವನಿ ತರಂಗವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಧ್ವನಿ ತರಂಗದ ಆವರ್ತನವು ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಧ್ವನಿ ತರಂಗಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಕಡಿಮೆ ಆವರ್ತನದ ಶಬ್ದಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆವರ್ತನದ ಶಬ್ದಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬಾರಿ ಧ್ವನಿ ತರಂಗಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತವೆ. ಧ್ವನಿ ತರಂಗದ ಅವಧಿಯು ಸಂಪೂರ್ಣ ತರಂಗ ಚಕ್ರವನ್ನು ರಚಿಸಲು ಬೇಕಾದ ಸಮಯವಾಗಿದೆ. ಧ್ವನಿ ಮೂಲದಿಂದ ಪ್ರತಿ ಕಂಪನವು ತರಂಗ ಮೌಲ್ಯದ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ತರಂಗ ಚಕ್ರವು ತೊಟ್ಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ತೊಟ್ಟಿಯ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ, ಧ್ವನಿ ತರಂಗದ ವೇಗವು ತರಂಗವು ಎಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಮೀಟರ್‌ಗಳಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದುವಾಗ ಎರಡು ರೀತಿಯ ಅಲೆಗಳಿವೆ ಎಂದು ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೆವು. ಬೆಳಕಿನಂತಹ ಅಡ್ಡ ಅಲೆಗಳಲ್ಲಿ, ಕಂಪನಗಳು ತರಂಗ ಪ್ರಸರಣದ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಲಂಬವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಧ್ವನಿಯಂತಹ ಉದ್ದದ ಅಲೆಗಳಲ್ಲಿ, ಕಂಪನಗಳು ತರಂಗ ಪ್ರಸರಣದ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಓದಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ ಸಿಟಿಯು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಇತ್ತೀಚಿನ ಆವಿಷ್ಕಾರವು ಧ್ವನಿ ತರಂಗಗಳ ಈ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ.

‘‘ನೀವು ವಾಯುಗಾಮಿ ಅಡ್ಡ ಧ್ವನಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರೆ, ನೀವು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿಯಿಲ್ಲದ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದು ಅವರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳು ವಾಯುಗಾಮಿ ಧ್ವನಿ (ಅಂದರೆ, ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹರಡುವ ಧ್ವನಿ) ರೇಖಾಂಶದ ಅಲೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ’’ ಎಂದು ಡಾ. ವಾಂಗ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ‘‘ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ವಾಯುಗಾಮಿ ಧ್ವನಿಯು ರೇಖಾಂಶದ ತರಂಗವಾಗಿದ್ದರೂ, ಕೆಲವು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಅಡ್ಡ ತರಂಗವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ನಾವು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಅದರ ಸ್ಪಿನ್ ಕಕ್ಷೆಯ ಪರಸ್ಪರ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ತನಿಖೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ.’’ ಅಂದರೆ ಎರಡು ರೀತಿಯ ಕೋನೀಯ ಆವೇಗದ ನಡುವಿನ ಜೋಡಣೆ. ಸಂಶೋಧನೆಯು ಧ್ವನಿ/ಶಬ್ದದ ಕುರಿತಾದ ಹೊಸ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

 ‘‘ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಬರಿಯ ಬಲದ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿ ಅಥವಾ ದ್ರವಗಳಲ್ಲಿ ಧ್ವನಿಯು ರೇಖಾಂಶದ ಅಲೆಯಾಗಲು ಕಾರಣ’’ ಎಂದು ಡಾ. ವಾಂಗ್ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬರಿಯ ಬಲದ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಅಡ್ಡ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವೇ? ಎಂದು ಅವರು ಅನ್ವೇಷಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ನಂತರ ಅವರು ಗಾಳಿಯನ್ನು ‘ಮೆಟಾ-ಪರಮಾಣು’ಗಳಾಗಿ ವಿವೇಚಿಸಿದರೆ ಸಂಶ್ಲೇಷಿತ ವಿರುದ್ಧ ಬಲವು ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಅವರು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅಂದರೆ ತರಂಗಾಂತರಕ್ಕಿಂತ ಚಿಕ್ಕದಾದ ಗಾತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಅನುರಣಕಗಳಲ್ಲಿ ಸೀಮಿತವಾದ ವಾಲ್ಯೂಮೆಟ್ರಿಕ್ ಗಾಳಿ. ಈ ಗಾಳಿಯ ಮೆಟಾ-ಪರಮಾಣುಗಳ ಸಾಮೂಹಿಕ ಚಲನೆಯು ಮ್ಯಾಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಸ್ಕೇಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.

ಈ ಅಧ್ಯಯನದ ಮೂಲಕ ಅವರು ‘ಮೈಕ್ರೋಪೋಲಾರ್ ಮೆಟಾಮೆಟೀರಿಯಲ್’ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲು ಅವರು ಮೈಕ್ರೋಪೋಲಾರ್ ಮೆಟಾಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಎಂಬ ಕೃತಕ ವಸ್ತುವನ್ನು ಜಾಣ್ಮೆಯಿಂದ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದರು. ಇದು ಅನುರಣಕಗಳ ಸಂಕೀರ್ಣ ಜಾಲದಂತೆ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಪರಸ್ಪರ ಸಂಪರ್ಕಿತ ಅನುರಣಕಗಳ ಒಳಗೆ ಗಾಳಿಯು ಸೀಮಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಮೆಟಾ-ಪರಮಾಣುಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ. ಮೆಟಾಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಒಳಗಿನ ಗಾಳಿಯು ಮಾತ್ರ ಕಂಪಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಧ್ವನಿ ಪ್ರಸರಣವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು ಈ ಗಾಳಿಯ ಮೆಟಾ-ಪರಮಾಣುಗಳ ಸಾಮೂಹಿಕ ಚಲನೆಯು ಬರಿಯ ಬಲವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಿದೆ. ಇದು ಈ ಮೆಟಾಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಒಳಗೆ ಸ್ಪಿನ್-ಕಕ್ಷೆಯ ಪರಸ್ಪರ ಕ್ರಿಯೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹಾಂಗ್‌ಕಾಂಗ್ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸ್ಟ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಡಾ. ಮಾ ಗುವಾನ್ ಕಾಂಗ್ ಅವರ ಗುಂಪು ನಡೆಸಿದ ಪ್ರಯೋಗಗಳಿಂದ ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇದಲ್ಲದೆ, ಮೈಕ್ರೊಪೋಲಾರ್ ಮೆಟಾಮೆಟಿರಿಯಲ್ ಒಳಗೆ ಗಾಳಿಯು ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕ ವಸ್ತುವಿನಂತೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸ್ಪಿನ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಕೋನೀಯ ಆವೇಗದೊಂದಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನಾ ತಂಡವು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ. ಈ ಮೆಟಾಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು, ಅವರು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಧ್ವನಿಯ ಎರಡು ರೀತಿಯ ಸ್ಪಿನ್-ಆರ್ಬಿಟ್ ಸಂವಹನಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು. ಒಂದು ಆವೇಗ-ಸ್ಪೇಸ್ ಸ್ಪಿನ್-ಕಕ್ಷೆಯ ಪರಸ್ಪರ ಕ್ರಿಯೆಯು ಅಡ್ಡ ಧ್ವನಿಯ ಋಣಾತ್ಮಕ ವಕ್ರೀಭವನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುವಾಗ ಧ್ವನಿಯು ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಬಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ನೈಜ-ಸ್ಪೇಸ್ ಸ್ಪಿನ್-ಕಕ್ಷೆಯ ಪರಸ್ಪರ ಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಅಡ್ಡ ಧ್ವನಿಯ ಪ್ರಚೋದನೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಧ್ವನಿ ಸುಳಿಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ.

ವಾಯುಗಾಮಿ ಧ್ವನಿ ಅಥವಾ ದ್ರವಗಳಲ್ಲಿನ ಧ್ವನಿಯು ಒಂದು ಅಡ್ಡ ತರಂಗವಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಬೆಳಕಿನಂತೆಯೇ ಸ್ಪಿನ್ ಕೋನೀಯ ಆವೇಗದಂತಹ ಪೂರ್ಣ ವೆಕ್ಟರ್ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ತೋರಿಸಿವೆ. ಇದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಪದವಿಯನ್ನು ಮೀರಿ ಧ್ವನಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

 ‘‘ಇದು ಕೇವಲ ಪೂರ್ವಗಾಮಿ. ಅಡ್ಡ ಧ್ವನಿಯ ಜಿಜ್ಞಾಸೆಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತೇವೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಈ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕುಶಲತೆಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಧ್ವನಿ ತರಂಗಗಳಿಂದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಅಕೌಸ್ಟಿಕ್ ಸಂವಹನದ ಅಡಚಣೆಯನ್ನು ಮುರಿಯಲು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅಡ್ಡ ಧ್ವನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಡೇಟಾವನ್ನು ಎನ್ಕೋಡ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.’’ ಎಂದು ಡಾ. ವಾಂಗ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಕಕ್ಷೀಯ ಕೋನೀಯ ಆವೇಗದೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪಿನ್‌ನ ಪರಸ್ಪರ ಕ್ರಿಯೆಯು ಅದರ ಕೋನೀಯ ಆವೇಗದ ಮೂಲಕ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಧ್ವನಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಆವಿಷ್ಕಾರವು ಅಕೌಸ್ಟಿಕ್ ಸಂವಹನಗಳು, ಅಕೌಸ್ಟಿಕ್ ಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಇಮೇಜಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾದಂಬರಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೆರೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಧ್ಯಯನದ ಮೂಲಕ ಧ್ವನಿ/ಶಬ್ದವನ್ನು ವಿಭಿನ್ನ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ವಿವಿಧ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ನಿರ್ವಾತದಲ್ಲಿ ಶಬ್ದವನ್ನು ಕೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಎಂಬುದರ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಇದು ನಾಂದಿಯಾಗಬಹುದೇ? ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.

‘ವಾರ್ತಾ ಭಾರತಿ’ ನಿಮಗೆ ಆಪ್ತವೇ ? ಇದರ ಸುದ್ದಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಚಾರಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ತಲುಪುತ್ತಿರಬೇಕೇ? 

ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ  ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

Comments (Click here to Expand)